2017 / 27.4.2017 / Tampere

Kertomus ja kokemus – käsitetyöpaja

Tampereen yliopisto, to 27.4.2017

Monitieteisen kertomuksen tutkimuksen keskus Narrare ja kansallinen Kokemuksen tutkimuksen verkosto järjestävät yhteisen käsitetyöpajan Tampereen yliopistossa to 27.4.2017. Päivä koostuu kolmesta kutsupuheenvuorosta ja työpajamuotoisista ”käsitenyyttäreistä”, joiden tarkoituksena on keskustella joukolla siitä, miten kertomus liittyy kokemukseen ja kokemuksellisuuteen, ja kehittää näiden käsitteiden määritelmiä Narraren sähköiseen käsitehakemistoon.

Huhtikuun käsitetyöpajassa kertomuksen ja kokemuksen tutkimuksen kärkiteemana ovat tunteet ja affektit. Kutsutuista puhujista Ari-Elmeri Hyvönen (JY) on perehtynyt politiikan ja poliittisen puheen affekteihin, Riikka Rossi (HY) on tutkinut kirjallisuuden tapoja esittää tunteita ja tunnetiloja ja Matti Hyvärinen (TAY) on kerronnallisiin vuorovaikutustilanteisiin kohdistuvien odotusten asiantuntija. Päivän vetäjinä toimivat Maria Mäkelä ja Jarkko Toikkanen (TAY).

Haemme nyt kertomuksen ja kokemuksen tutkijoita ja muita aiheesta kiinnostuneita henkilöitä osallistumaan päivän toimintaan. Kutsuttujen puhujien lisäksi käsitenyyttäreille on mahdollista valita rajattu määrä keskustelijoita, jotka lähettävät etukäteen oman ideapaperinsa. Luennoille ja työpajaan voi myös saapua yleisöksi ja tilaisuuteen voi osallistua etänä AdobeConnectin avulla. Lopullisesta toteutusmuodosta päätetään, kun osallistujien määrästä tiedetään tarkemmin.

Ilmoita mielenkiinnostasi ja toivomastasi osallistumisen muodosta su 19.3. mennessä: jarkko.toikkanen[at]uta.fi

Narrare: http://www.uta.fi/ltl/narrare/index.html

Kokemuksen tutkimuksen verkosto: https://kokemus.wordpress.com/

Mainokset